Entrepreneur Scan®      Ondernemersopleiding       Aankoop       Coaching       Aanmelden

Entrepreneur Match®

Veel mensen in het bedrijfsleven hebben de droom ooit iets voor zichzelf te beginnen. Alleen is er de twijfel of ze het wel aan kunnen en de onbekendheid met de stappen die moeten worden gezet om een  bedrijf over te nemen. In het spanningsveld van kopers, verkopers en financiers heeft Genium  met de Entrepreneur Match®  een heel traject ontwikkeld voor deze ondernemers in de dop. Dat houdt in: het testen, trainen en bijschaven van de toekomstige entrepreneurs, het zoeken van het juiste bedrijf, de aankoop van het bedrijf, de financiering en – indien noodzakelijk – het begeleiden tijdens de eerste jaren van het ondernemerschap.

In het traject van het begeleiden van de ondernemer zijn we onderscheidend doordat we selectief zijn in de kandidaten die we begeleiden. De kandidaten die we begeleiden moeten zijn gescreend zodat we er zeker van zijn dat zij een bedrijf succesvol kunnen overnemen en leiden.

In de Entrepreneur Match®  onderscheiden we een zestal fasen, namelijk:

Ten aanzien van de intake hebben we een licentie overeenkomst gesloten met Tricona Advies (www.tricona.nl). Zo hebben we een methode in huis om deskundig het ondernemerschap te beoordelen van kandidaten. Het resultaat van deze ondernemerstest is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor de ondernemer, of juist het antwoord dat de persoon in kwestie juist geen ondernemer moet worden. Ook kan het antwoord zijn: Ja, u hebt het in u om ondernemer te zijn, maar er moet nog wat worden bijgeschaafd op het gebied van kennis, houding en vaardigheden.

Indien dit laatste anwoord is gegeven zal het verstandig zijn voor de ondernemer in spé een aanvullende training of opleiding te volgen. Hiervoor heeft Genium in samenwerking met Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente (SWOT, www.swot.nl) een ondernemerstraining opgezet.

Wanneer e.e.a. positief is afgerond komt de ondernemer in het bestand van Genium en gaan we zoek naar het geschikt bedrijf voor de kandidaat. Dat houdt in dat we er naar streven minstens maandelijks een aanbod te doen naar de kandidaat.

Eenmaal een geschikt bedrijf gevonden checken  we de daadwerkelijke match tussen de onderneming en de kandidaat en gaan we over tot het feitelijke overname traject, inclusief de eventuele noodzakelijke financiering.

Als de overname succesvol is afgerond gaan we samen met de ondernemer de verdere opzet en planning van het bedrijf samenstellen in de vorm van coaching. Dit kan, afhankelijk van de kandidaat, variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar. Met een lage intensiteit blijven we het bedrijf altijd volgen. Dit alles vanuit de bedoeling de match ook daadwerkelijk succesvol te maken.

Kandidaten die zich willen aanmelden voor de Entrepreneur Match®  die zich op hun ondernemerscapaciteiten willen testen kunnen zich aanmelden bij Tonnie Coenen MBA of dr ir Walter Koeleman.

Entrepreneur Scan®      Ondernemersopleiding       Aankoop       Coaching       Aanmelden

Genium Group 

Kerkenbos 10-59b

6546 BB  Nijmegen

Telefoon: 024 - 3781536

Fax: 024 - 3781574

E-Mail: info@genium.nl